Værd at vide som patient på Klinik Dahl

Ventetid

Klinik Dahl modtager langt flere henvisninger fra praktiserende læger, end vi har konsultationstider til. Derfor kan ventetid desværre ikke undgåes. Ventetiden afhænger af problemstillingen, som egen læge har beskrevet i henvisningen til os. Der er kort ventetid på blødning tidligt i graviditet, uønsket graviditet, ufrivillig barnløshed og celleforandringer. Lang ventetid (flere måneder) kan desværre forekomme ved vurdering, undersøgelse og behandling af problemer, der ikke vurderes akutte/subakutte.

Ventetiden angivet på Sundhed.dk angiver den længste ventetid. Der er ikke mulighed for at give differentieret ventetid.

Kontakt derfor Klinik Dahl for at få en konkret tidsaftale til konsultation vedrørende netop Deres problemstilling.

Patientgrupper

Den offentlige sygesikring

Klinik Dahl har overenskomst med den offentlige sygesikring. Derfor kan vi modtage patienter henvist fra egen læge til vederlagsfri konsultation og behandling. De skal blot bede Deres egen læge om at henvise Dem til undersøgelse eller behandling hos Klinik Dahl. Herefter kan De kontakte Klinik Dahl med henblik på aftale om tidspunkt for konsultation.

Én henvisning gælder kun for undersøgelse og behandling af ét problem. En henvisning forældes efter 6 måneder og/eller gælder indtil speciallægen afslutter forløbet. Ved fortsatte problemer skal patienten genhenvises. En patient kan tilbydes maksimalt 6 kontakter per henvisning, hvor både konsultationer, operationer, telefon- og e-mail-kontakter tælles med. Ved behov for mere end 6 kontakter, skal patienten bede egen læge om at sende en ny henvisning. Kontakt derfor Klinik Dahl for at få en konkret tidsaftale til konsultation vedrørende Deres problemstilling.

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring giver mulighed for hurtig og direkte udredning og behandling på private klinikker uden henvisning fra egen læge. Ventetiden er kort, og man kan møde den læge, man ønsker. Private sundhedsforsikringer kan tegnes direkte af private, men ofte vil man være dækket via sin arbejdsgiver, fagorganisation eller pensionsordning. Mere end 1,5 mio danskere har på denne måde en privat sundhedsforsikring. Patienter, der ønsker at anvende deres private sundhedsforsikring, skal have tilsagn fra deres forsikringsselskab inden tid til undersøgelse og behandling kan aftales. De er velkommen til at kontakte Deres sundhedsforsikringsselskab eller Klinik Dahl, hvis De ønsker information om mulighederne.

Private Patienter

Private patienter behøver ingen henvisning eller tilsagn fra læger, sygehuse eller forsikringsselskaber. Den private patient  betaler selv for klinikkens ydelser. Aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende Speciallæger forhindrer os i at give uopfordret information om muligheden for undersøgelse og behandling af private patienter. Men De er velkommen til at kontakte Klinik Dahl, hvis De ønsker information om mulighederne. I henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende Speciallæger skal patienten være klar over, at samme undersøgelse eller behandling kan tilbydes vederlagsfrit via Den Offentlige Sygeforsikring. Derfor skal følgende dokument være læst, underskrevet og afleveret før forløbet begyndes: Erklæring for private patienter.

Transport til Klinik Dahl

Egen bil

På trods af at Klinik Dahl er lokaliseret centralt i Aarhus er der alligevel gode tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder tæt ved Klinik Dahl.
Udenfor hoveddøren til klinikken er standsning tilladt. Der ligger flere store parkeringshuse indenfor kort gåafstand.

Tog & Bus

Der er gode offentlige transportmuligheder til Klinik Dahl.

Hvis man ankommer med tog, er der fra Aarhus Hovedbanegård på Banegårdspladsen kun ca. 500 meters gang til Klinik Dahl.

Fra Aarhus Rutebilstation til Klinik Dahl er der ca. 900 meters gang.

Patientrettigheder

Patienterstatning

Patienterstatning behandler krav om erstatning fra patienter, der er kommet til skade i både den private og offentlige del af det danske sundhedsvæsen. Det er dog et krav, at den behandlende sundhedsperson er autoriseret, hvilket er tilfældet med personalet på Klinik Dahl. Ansøgning om patienterstatning er ikke det samme som at klage over en sundhedsfaglig behandling. Læs mere om Patienterstatningen

Utilsigtede hændelser

Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre patienter bliver udsat for det samme.

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet.
Læs mere om utilsigtede hændelser

Patientklage

Patienter kan klage, hvis man mener at opleve fejl i den sundhedsfaglige behandling eller hvis man mener, at patientrettighederne er tilsidesat.

Den sundhedsfaglig behandling dækker over undersøgelse, diagnose og behandling.

Skulle De være utilfreds med den sundhedsfaglige behandling eller føler De, at Deres patientrettigheder er blevet tilsidesat på Klinik Dahl, vil vi meget gerne høre dette direkte fra Dem på email ld@klinik-dahl.dk.

Læs mere om “Klage over Sundhedsvæsnet”

Privatlivspolitik

Klinik Dahls privatlivspolitik indeholder information om indhentning og anvendelse af persondata i forbindelse med undersøgelser og behandlinger på Klinik Dahl.

Se Klinik Dahls privatlivs politik.

Udeblivelse

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig til at betale Klinik Dahl et gebyr per udeblivelse. Gebyret er 250 kroner for udeblivelse fra en konsultation og 500 kroner for udeblivelse fra en operation eller lignende (Overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger, 2018, §25 stk. 2).