Klinik Dahl

Formål:

Formålet med Klinik Dahl er at hjælpe flest mulige kvinder bedst muligt. Det gør vi ved at fokusere på de udredninger og behandlinger som vi er specialister i.

Værdier:

Vores værdier er nærvær og ansvar.

Nærvær: Det mærker du som patient, ved at vi lytter til dig og forsøger at forstå hvad der er vigtigt for dig. Dette medvirker til, at du føler dig tryg når du er i behandling på Klinik Dahl.

Ansvar: Vi tager ansvar for at behandlingen er af højeste kvalitet og er dokumenteret i videnskabelige guidelines. Derudover tager vi også ansvar for at tilpasse informationsniveau og medinddragelse i egen behandling i forhold til den enkelte kvinde.

Personale:

Klinikchef Lotte Dahl, speciallæge i gynækologi, Overlæge, PhD

Lotte har mange års erfaring med diagnosticering og behandling af kvindesygdomme fra flere forskellige sygehusafdelinger, bl.a. i Herning, Randers, Horsens og på AUH.

Senest har Lotte været ledende overlæge på Fertilitetsklinikken Horsens. Lotte har derfor særdeles stor erfaring og viden indenfor udredning og behandling af ufrivillig barnløshed.

Lotte har igennem sin forskning bidraget til udvikling af ny viden indenfor kvindesygdomme.

Sygeplejerske Lis Medelby